Reingjering av vassleidningar på Tyinkrysset

Vang kommune gjennomfører regelmessig reingjering av vassleidningar på Tyinkrysset veke 25 og 26. Reingjering av vassleidningar kan føre til redusert vasstrykk og / eller missfarget vatn. Arbeidet vil bli utført på dagtid.
Ved spørsmål ring vakttelefon på 953 03 608.  
Med helsing Vang kommune.

Aktuelt