Det skal byggjast takoverbygg ved inngangen til legekontoret frå 16. til og med 20. desember. Inngangen på baksida av bygget må difor tas i bruk denne perioden. Inngangen er merka med Vang Fysikalske institutt og det er både trapp og heis tilgjengeleg.

Parkeringsplass på baksida av bygget vil vere tilgjengeleg og ansatte bes parkere på framsida.

Er du glad i slagverk eller nysgjerrig på å spele cello? Kanskje du vil bli kjend med andre som spelar instrument? No har du sjansen.

Tysdag 17. desember kl 12:00 inviterer Vang frivilligsentral, Vang mottakssenter og Vang læringssenter til fleirkulturell julelunch på Vang folkebibliotek.

Ein fullsett sal i biblioteket fekk i går kveld høyre Kjell Bitustøyl orientere om reinsdrift i Vang og samane si betydning for reindrifta opp gjennom historia. Deretter viste Anders Lundberg fram fantastiske bileter frå Filefjell; natur, dyreliv og planteliv. Som avslutning på bokkvelden, stod tradisjonen tru utdeling av positivprisen for tur.

Frå no vil du som innbyggjar motta SMS frå din feier når det er tid for feiing/tilsyn på din bolig.

I 2016 kom ei ny førebyggjande forskrift som omhandler tilsyn og feiing av alle bustader, støler, seterhus, hytter og fritidsbustader. På bakgrunn av dette har Valdres brann- og redningstjeneste IKS starta opp med tilsyn/feiing av fritidsbustader.

Vang kommune er ei av 6 kommunar som har blitt tildelt forskriftsmynde til å fastsetje løyper for catskiing i ei forsøksordning. Forsøksordninga varar ut skisesongen 2023/2024. Omgrepet catskiing nyttast om å transportere skikøyrarar med beltevogn, slik at dei kan renne ned att utanfor preparerte skibakkar.

Røde kors tilbyr gratis jule- og nyttårsferie til familiar med låg inntekt. Feriane arrangerast på Merket Røde Kors senter i Valdres.

I samarbeid med Norsk tipping deler Norsk kulturskuleråd kvart år ut 100 stipend à kr 15 000,- til unge kunstutøverar i heile landet.Terapibassenget er mellombels stengt. Det store bassenget og garderobane er framleis opent.