Vegen vert delvis stengt mellom Nordigarden og Seterhaugen i ca. to veker frå og med måndag 14. oktober grunna vegarbeid.
Vang kommune beklagar ulempene dette medfører.

Det blir no jobba med å skaffe ein ny leverandør av booking-program.

I og med at me har mista all informasjon på bookingsida vår, gjer me oppmerksam på kan det oppstå dobbel-bookingar, eller at bookingar rett og slett har blitt borte.

Geologar frå NVE region øst og Skred AS har vore på befaring, til fots og med drone, etter skredet som gjekk i går kveld. NVE drog ut til rasområdet omlag klokka 12, etter ei kjapp orientering hjå Vang kommune. Litt før klokka 15 var dei tilbake for oppsummeringsmøte med politi og kommune.

Legatet Nils Trondsen Thune og hustru Marit Helgesdatter Kvale

Kommunevåpen i fargar

Forslag på kandidatar blir å sende ordføraren innan 06.11.19

Vang folkebibliotek og Vang Frivilligsentral ynskjer alle barn velkomen til ein spennande haustferieveke med film og musikkteater

 

 

Med eDialog kan du trygt sende oss brev elektronisk, sjølv om dei er unnateke offentlegheit.

Vang kommune er ein av 6 kommunar som har blitt valt ut til å bli med i forsøk med kommunale beltebilløyper for catskiing. Omgrepet catskiing nyttast om å transportere skiløyparar med løypemaskin eller beltevogn, slik at dei kan renne ned att utanfor preparert skibakkar. Raudalen Alpin og Tyin-Filefjell Utvilking vil samarbeide med kommunen om å etablere beltebilløyper. Beltebilløypene skal vere ei forlenging av eksisterande skiheis. Vang kommune startar no arbeidet med å utarbeide ei lokal forskrift, forskrifta vil bli sendt på høyring.

Vegen blir delvis stengt for gjennomkjøring på dagtid.

Det er forsatt problem med bookingsystemet til Vangshallen.