Ny makspris i barnehagane frå 1. august

Frå første august blir maksprisen endra til 3040,- Sjå tabell for nye satsar

Betalingssatsar barnehage
Betalingssatsar barnehage
Opphaldstid Periode Mat
1. august - 31. desember
5 dagar pr. veke 3040 375
4 dagar pr. veke 2735 300
3 dagar pr. veke 2440 225
2 dagar pr. veke 2135 150
Enkeltdagar 415 20