Økonomisjef - arkivsak 19/360

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete

 

Vang kommune har ledig fast 100% stilling som økonomisjef.
Stillingsinnehavar rapporterer til rådmannen og er ein del av rådmannen si leiargruppe.
Økonomisjefen er næraste overordna for tilsette i økonomiavdelinga.

Hovudoppgåver:

Økonomiplan og rekneskap

 • Utarbeiding av budsjett og økonomiplan og oppfølging av årsbudsjett i
  samarbeid med etatane, herunder delta i årsavslutning av rekneskapen og

utarbeiding av årsmelding

 • Økonomiske analyser
 • Arbeide med gode endringsprosesser
 • Finansforvaltning
 • Førebu saker for politisk behandling
 • Innkjøp

Andre oppgåver:

 • Internkontroll for heile kommunen, herunder informasjonssikkerheit
 • Beredskapsarbeid
 • Andre oppgåver kan bli lagt til stillinga ut frå økonomisjefen sine interesser

            eller arbeidsgjevar sitt behov

Kvalifikasjonar, du bør ha følgjande:

 • Relevant bachelor eller mastergrad frå høgskule /universitet.
 • Erfaring frå arbeid med kommunale budsjett og rekneskap
 • Leiarerfaring
 • Gode datakunnskapar
 • Søkjar må kunne disponere bil.

Personlege eigenskapar:

 • Vilje og evne til å vera ein tydeleg økonomisjef
 • Gode evne til samarbeid, kommunikasjon og gjennomføring
 • Beherske norsk tale- og skriftspråk på ein svært god måte.
 • Utviklingsorientert
 • Personleg eignaheit.

Vang tilbyr:

Triveleg arbeidsmiljø, spanande utfordringar og stor variasjon og breidde i arbeidsoppgåver.

Løn etter avtale og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk.

Kommunal bustad og flyttegodtgjersle.

Vang kommune nyttar nynorsk som skriftspråk.

Nærare opplysning om stillinga får du ved å ringe rådmann Reidar Thune tlf. 913 15 147.

Søknad merka arkivsak nr. 19/360 blir å sende elektronisk  innan søndag 23.juni.