Utdeling av stipend legatet Nils T. Thune og hustru Marit

Klikk for stort bileteLegatet Nils Trondsen Thune og hustru Marit Helgesdatter Kvale

Av ovanfor nemnde legat skal det delast ut stipend til ungdom som er busett/har folkeregistrert adresse i Vang i Valdres og som tek utdanning ut over grunnskulen.
Søknad om stipend med opplysning om kva skuleslag det gjeld, fødselsdato,
økonomiske tilhøve og årets skulebevis skal sendast Vang kommunekasse, legatstyret
v/Gjevre Haugen, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres eller epost:
post@vang.kommune.no innan 01.11.19. Gje opp bankkonto som eventuelt stipend skal
overførast til.