Ledige stillingar

Vang kommune har lagt til rette for elektronisk søknad på stilling. Inne i artikkelen finn du lenkje til vårt elektroniske søknadsskjema og oversikt over dei stillingane som til ei kvar tid er ledige. Vi ynskjer søknad med cv via vårt digitale søknadssenter. For å nytte deg av dette tilbudet trykkjer du på lenkja; "elektronisk søknad". Du kjem da inn i vårt søknadssenter der du må oppgi e-postadressa di. Deretter registrerer du deg som ny brukar og får straks passord sendt til e-postadressa di. Du må og oppgi arkivsaksnummer som står i utlysinga for den stillinga du søkjer. Håper instruksjonane du får undervegs gjer det greit å søkje elektronisk.

Det er og høve til å sende søknad i posten til:
Vang kommune
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres

Vang kommune har ledig mellombels stilling for pedagog i Fredheim barnehage.
Barnehagebarna våre fortener dei beste pedagogane. Me søkjer etter ein fagleg sterk og engasjert pedagog som brenn for barna si læring og trivsel!

Frå 01.08.19 er det ledig inntil 24% stilling (21,36% lønsprosent justert for skuleåret) som fagarbeidar/ assistent ved etat for Oppvekst, kultur og integrering, avd. Vang læringssenter, vaksenopplæringa.

 

Kommunevåpen i fargar

 

Vang kommune har ledig fast 100% stilling som økonomisjef.
Stillingsinnehavar rapporterer til rådmannen og er ein del av rådmannen si leiargruppe.
Økonomisjefen er næraste overordna for tilsette i økonomiavdelinga.