Offentleg høyring

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete

Her finn du saker til offentleg høyring i Vang kommune
 

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast det om oppstart av privat detaljregulering med konsekvensutgreiing for Klukkargrende (PlanID 2019001).